CMWG2303

HOSE

Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.03 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMWG2303

Biến động
0.67 - 1.39
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
52.03
Giá cơ sở gần nhất
53,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
14/06/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
28/09/2023

Thông tin cơ bản của CMWG2303

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
19.8099:1
Giá chuyển đổi
31.04
Khối lượng phát hành
1,300,00
Khối lượng niêm yết
1,300,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9905
Bản cáo bạch
Xem file