CNVL2205

HOSE

Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.11 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CNVL2205

Biến động
0.01 - 0.99
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
82.05
Giá cơ sở gần nhất
15,100.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
23/12/2022

Thông tin cơ bản của CNVL2205

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
81.89
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file