DNSE Detail Stock NVL
NVL

Địa ốc Novaland

HOSE: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

05/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

05/02/2024

Tổng quan

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Sửa chữa thiết bị quang học
- Xây dựng nhà các loại
- Tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá quyến sử dụng đất
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Địa ốc Novaland

Giá hiện tại

413

0

0

-

0.97

-

0

3.63%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Bùi Thành Nhơn

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Sửa chữa thiết bị quang học
- Xây dựng nhà các loại
- Tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá quyến sử dụng đất
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Lịch sử phát triển:

- Ngày 18/09/1992: Công ty được thành lập dưới tên Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn với vốn điều lệ ban đầu 400 triệu đồng.

- Năm 2007: Novaland Group được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 95,325,000,000 đồng.

- Tháng 10/2007: Tăng vốn điều lệ lên 600,000,000,000 đồng.

- Tháng 05/2009: Tăng vốn điều lệ lên 900,000,000,000 đồng.

- Tháng 07/2009: Tăng vốn điều lệ lên 1,200,000,000,000 đồng.

- Năm 2009: Khởi công dự án Sunrise City.

- Tháng 10/2014: Tăng vốn điều lệ lên 2,300,000,000,000 đồng.

- Tháng 06/2015: Tăng vốn điều lệ lên 3,504,658,000,000 đồng.

- Tháng 07/2015: Tăng vốn điều lệ lên 3,614,658,000,000 đồng.

- Tháng 10/2015: Tăng vốn điều lệ lên 3,671,658,000,000 đồng.

- Tháng 12/2015: Tăng vốn điều lệ lên 3,682,958,000,000 đồng.

- Tháng 02/2016: Tăng vốn điều lệ lên 4,699,997,000,000 đồng.

- Tháng 08/2016: Tăng vốn điều lệ lên 5,219,992,000,000 đồng.

- Tháng 11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 5,741,992,000,000 đồng.

- Tháng 11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 5,961,992,340,000 đồng.

- Ngày 08/12/2016: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 8046/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Ngày 19/12/2016: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ngày 28/12/2016: Giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu 50,000 đ/cp.

- Ngày 06/07/2017: Tăng vốn điều lệ lên 6,296,587,880,000 đồng.

- Ngày 17/01/2018: Tăng vốn điều lệ lên 6,496,587,880,000 đồng.

- Ngày 20/04/2018: Tăng vốn điều lệ lên 8,617,859,280,000 đồng.

- Ngày 31/05/2018: Tăng vốn điều lệ lên 9,142,859,280,000 đồng.

- Ngày 26/12/2018: Tăng vốn điều lệ lên 9,146,066,740,000 đồng.

- Ngày 10/01/2019: Tăng vốn điều lệ lên 9,372,766,740,000 đồng.

- Ngày 16/12/2019: Tăng vốn điều lệ lên 9,558,807,970,000 đồng.

- Ngày 10/03/2020: Tăng vốn điều lệ lên 9,695,407,970,000 đồng.

- Ngày 12/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 9,708,312,670,000 đồng.

- Ngày 22/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 9,710,210,420,000 đồng.

- Ngày 29/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 9,855,641,520,000 đồng.

- Ngày 13/04/2021: Tăng vốn điều lệ lên 10,638,546,550,000 đồng.

- Ngày 19/04/2021: Tăng vốn điều lệ lên 10,685,990,300,000 đồng.

- Ngày 12/05/2021: Tăng vốn điều lệ lên 10,728,120,350,000 đồng.

- Ngày 31/05/2021: Tăng vốn điều lệ lên 10,817,390,510,000 đồng.

- Ngày 07/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 14,676,535,850,000 đồng.

- Ngày 21/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 14,736,056,190,000 đồng.

- Tháng 01/2022: Tăng vốn điều lệ lên 19,304,213,000,000 đồng.

- Tháng 06/2022: Tăng vốn điều lệ lên 19,497,255,000,000 đồng.

- Tháng 07/2022: Tăng vốn điều lệ lên 19,498,338,000,000 đồng.

- Tháng 01/2023: Tăng vốn điều lệ lên 19,501,045,000,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của NVL mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)


Ban giám đốc

2.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của NVL mới (nhiệm kỳ trung bình 2.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 44.32% công ty.