CNVL2208

HOSE

Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CNVL2208

Biến động
0.01 - 1.36
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
80.16
Giá cơ sở gần nhất
11,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
18/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CNVL2208

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
80.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file