CPDR2204

HOSE

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.07 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPDR2204

Biến động
0.01 - 0.77
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
58.14
Giá cơ sở gần nhất
13,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
03/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CPDR2204

Tài sản cơ sở
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
57.98
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file