CPDR2205

HOSE

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.08 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPDR2205

Biến động
0.01 - 0.96
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
53.16
Giá cơ sở gần nhất
12,350.00
Ngày giao dịch đầu tiên
20/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CPDR2205

Tài sản cơ sở
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
53.00
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file