CPDR2206

HOSE

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.09 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPDR2206

Biến động
0.01 - 0.70
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
51.99
Giá cơ sở gần nhất
10,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
21/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
27/02/2023

Thông tin cơ bản của CPDR2206

Tài sản cơ sở
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
51.89
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file