CPNJ2203

HOSE

Chứng quyền.PNJ.KIS.M.CA.T.03 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPNJ2203

Biến động
0.02 - 1.50
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
87.36
Giá cơ sở gần nhất
86,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
03/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CPNJ2203

Tài sản cơ sở
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
18.509:1
Giá chuyển đổi
81.44
Khối lượng phát hành
1,250,00
Khối lượng niêm yết
1,250,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.7442
Bản cáo bạch
Xem file