CPNJ2203

HOSE

Chứng quyền.PNJ.KIS.M.CA.T.03 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPNJ2203

Biến động
0.58 - 1.50
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
125.60
Giá cơ sở gần nhất
113,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
03/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CPNJ2203

Tài sản cơ sở
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
24.8707:1
Giá chuyển đổi
109.43
Khối lượng phát hành
1,250,00
Khối lượng niêm yết
1,250,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file