CPNJ2204

HOSE

Chứng quyền PNJ/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giá gần nhất của CPNJ2204

Biến động
0.01 - 2.14
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
105.95
Giá cơ sở gần nhất
89,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
29/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/01/2023

Thông tin cơ bản của CPNJ2204

Tài sản cơ sở
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
7.4049:1
Giá chuyển đổi
105.87
Khối lượng phát hành
2,500,00
Khối lượng niêm yết
2,500,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.7442
Bản cáo bạch
Xem file