CSTB2220

HOSE

Chứng quyền STB-HSC-MET06 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CSTB2220

Biến động
0.01 - 1.88
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.52
Giá cơ sở gần nhất
23,750.00
Ngày giao dịch đầu tiên
27/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
28/02/2023

Thông tin cơ bản của CSTB2220

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
24.50
Khối lượng phát hành
20,000,00
Khối lượng niêm yết
20,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file