CSTB2302

HOSE

Chứng quyền STB/VCSC/M/Au/T/A4 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Vietcap

Giá gần nhất của CSTB2302

Biến động
0.09 - 1.69
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
28.88
Giá cơ sở gần nhất
28,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
13/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
03/08/2023

Thông tin cơ bản của CSTB2302

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
28.20
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Vietcap
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file