CSTB2322

HOSE

Chứng quyền mua STB kỳ hạn 9 tháng của SSI phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CSTB2322

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
30.04
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
02/05/2024

Thông tin cơ bản của CSTB2322

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
30.00
Khối lượng phát hành
70,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA