CSTB2401

HOSE

Chứng quyền mua STB kỳ hạn 6 tháng của VCSC phát hành bởi

Giá gần nhất của CSTB2401

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
31.06
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
17/06/2024

Thông tin cơ bản của CSTB2401

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
31.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA