CTCB2213

HOSE

Chứng quyền TCB-HSC-MET09 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CTCB2213

Biến động
0.01 - 0.86
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
38.04
Giá cơ sở gần nhất
26,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
27/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
28/02/2023

Thông tin cơ bản của CTCB2213

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
38.00
Khối lượng phát hành
15,000,00
Khối lượng niêm yết
15,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file