CTCB2301

HOSE

Chứng quyền CTCB02MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CTCB2301

Biến động
0.93 - 1.94
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
34.29
Giá cơ sở gần nhất
33,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
14/08/2023

Thông tin cơ bản của CTCB2301

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
30.00
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file