CTPB2204

HOSE

Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.02 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CTPB2204

Biến động
0.15 - 0.99
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
27.29
Giá cơ sở gần nhất
24,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CTPB2204

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
23.89
Khối lượng phát hành
1,500,00
Khối lượng niêm yết
1,500,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file