CTPB2204

HOSE

Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.02 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CTPB2204

Biến động
0.03 - 0.99
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
21.80
Giá cơ sở gần nhất
22,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CTPB2204

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
9.0119:1
Giá chuyển đổi
21.53
Khối lượng phát hành
1,500,00
Khối lượng niêm yết
1,500,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9012
Bản cáo bạch
Xem file