CTPB2302

HOSE

Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.03 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CTPB2302

Biến động
0.47 - 1.01
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
17.88
Giá cơ sở gần nhất
18,050.00
Ngày giao dịch đầu tiên
14/06/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
28/09/2023

Thông tin cơ bản của CTPB2302

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
7.19:1
Giá chuyển đổi
14.22
Khối lượng phát hành
2,000,00
Khối lượng niêm yết
2,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file