CVHM2210

HOSE

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVHM2210

Biến động
0.01 - 0.66
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
80.16
Giá cơ sở gần nhất
47,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
03/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CVHM2210

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
80.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file