CVHM2211

HOSE

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.14 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVHM2211

Biến động
0.02 - 0.88
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
65.32
Giá cơ sở gần nhất
49,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CVHM2211

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
65.00
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file