CVHM2214

HOSE

Chứng quyền VHM/4M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVHM2214

Biến động
0.01 - 2.23
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
60.04
Giá cơ sở gần nhất
47,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CVHM2214

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
60.00
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file