CVHM2217

HOSE

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.16 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVHM2217

Biến động
0.01 - 1.08
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
52.10
Giá cơ sở gần nhất
40,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
21/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
27/02/2023

Thông tin cơ bản của CVHM2217

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
52.00
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file