CVHM2218

HOSE

Chứng quyền VHM/ACBS/Call/EU/Cash/8M/26 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CVHM2218

Biến động
0.02 - 1.61
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
54.90
Giá cơ sở gần nhất
53,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
26/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
02/06/2023

Thông tin cơ bản của CVHM2218

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
6:1
Giá chuyển đổi
54.00
Khối lượng phát hành
9,000,00
Khối lượng niêm yết
9,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file