CVHM2303

HOSE

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.18 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVHM2303

Biến động
0.01 - 1.20
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
59.97
Giá cơ sở gần nhất
44,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
16/06/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
28/09/2023

Thông tin cơ bản của CVHM2303

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
59.89
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file