CVIB2201

HOSE

Chứng quyền VIB-HSC-MET01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CVIB2201

Biến động
1.83 - 3.69
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
19.84
Giá cơ sở gần nhất
20,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
01/09/2023

Thông tin cơ bản của CVIB2201

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1.5572:1
Giá chuyển đổi
15.96
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
7,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.7786
Bản cáo bạch
Xem file