CVJC2204

HOSE

Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.11 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVJC2204

Biến động
0.01 - 1.35
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
134.18
Giá cơ sở gần nhất
106,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CVJC2204

Tài sản cơ sở
CTCP Hàng không Vietjet
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
20:1
Giá chuyển đổi
133.98
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file