DNSE Detail Stock VJC

HOSE: CTCP Hàng không Vietjet

Vận tải hành khách hàng không

logo

VJC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

57,140 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

595 tỷ

Doanh thu

63,235 tỷ

39.71%

1,097.78

0

0.63

0%

3.83%

0.77%

5.07%

192.04%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny

28.57%

Nguyễn Thị Phương Thảo

8.76%

CTCP Tập đoàn Sovico

7.59%

Government of Singapore

4.82%

Khác

50.26%

Tin tức & Sự kiện