CVNM2207

HOSE

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.15 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVNM2207

Biến động
0.90 - 1.35
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
84.91
Giá cơ sở gần nhất
76,700.00
Ngày giao dịch đầu tiên
19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CVNM2207

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
15.47:1
Giá chuyển đổi
68.67
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file