DNSE Detail Stock VNM

HOSE: CTCP Sữa Việt Nam

Sản xuất sữa và sản phẩm sữa

logo

VNM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

139,818 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

9,212 tỷ

Doanh thu

60,563 tỷ

71.75%

4,407.63

0

0.57

-5.65%

26.49%

18.47%

41.38%

19.04%

40%

4.29%

29.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

36%

F&N Dairy Investments Pte Ltd

17.69%

Platinum Victory Pte Ltd

10.62%

F&NBEV Manufacturing Pte Ltd

2.7%

Khác

32.99%

Tin tức & Sự kiện