CVNM2209

HOSE

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.17 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVNM2209

Biến động
0.80 - 1.08
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
92.25
Giá cơ sở gần nhất
75,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/03/2023

Thông tin cơ bản của CVNM2209

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
76.89
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file