CVNM2209

HOSE

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.17 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVNM2209

Biến động
0.01 - 1.08
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
76.01
Giá cơ sở gần nhất
76,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/03/2023

Thông tin cơ bản của CVNM2209

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
15.7189:1
Giá chuyển đổi
75.54
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9824
Bản cáo bạch
Xem file