CVNM2210

HOSE

Chứng quyền VNM-HSC-MET08 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CVNM2210

Biến động
0.66 - 3.25
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
75.21
Giá cơ sở gần nhất
75,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
27/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
28/02/2023

Thông tin cơ bản của CVNM2210

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4.9122:1
Giá chuyển đổi
71.72
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9824
Bản cáo bạch
Xem file