CVNM2316

HOSE

Chứng quyền mua VNM kỳ hạn 6 tháng của MBS phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CVNM2316

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
63.89
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
22/04/2024

Thông tin cơ bản của CVNM2316

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
9.7998:1
Giá chuyển đổi
63.70
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA