CVPB2207

HOSE

Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A5 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CVPB2207

Biến động
0.01 - 2.02
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
21.99
Giá cơ sở gần nhất
18,450.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
11/01/2023

Thông tin cơ bản của CVPB2207

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1.3321:1
Giá chuyển đổi
21.98
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.6661
Bản cáo bạch
Xem file