CVPB2207

HOSE

Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A5 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CVPB2207

Biến động
0.60 - 2.02
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
34.70
Giá cơ sở gần nhất
29,300.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
11/01/2023

Thông tin cơ bản của CVPB2207

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
33.00
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file