CVPB2210

HOSE

Chứng quyền VPB/4M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVPB2210

Biến động
0.01 - 1.12
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
22.33
Giá cơ sở gần nhất
17,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CVPB2210

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1.3321:1
Giá chuyển đổi
22.31
Khối lượng phát hành
12,000,00
Khối lượng niêm yết
12,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.6661
Bản cáo bạch
Xem file