CVPB2212

HOSE

Chứng quyền VPB/12M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVPB2212

Biến động
0.01 - 1.17
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.67
Giá cơ sở gần nhất
20,850.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/08/2023

Thông tin cơ bản của CVPB2212

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
12 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2.6642:1
Giá chuyển đổi
24.64
Khối lượng phát hành
13,000,00
Khối lượng niêm yết
13,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.6661
Bản cáo bạch
Xem file