CVPB2302

HOSE

Chứng quyền CVPB02MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CVPB2302

Biến động
0.73 - 2.91
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
21.88
Giá cơ sở gần nhất
21,950.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
14/08/2023

Thông tin cơ bản của CVPB2302

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
18.60
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file