CVPB2303

HOSE

Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.06 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVPB2303

Biến động
0.29 - 1.00
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
20.90
Giá cơ sở gần nhất
21,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
14/06/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
28/09/2023

Thông tin cơ bản của CVPB2303

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
15.78
Khối lượng phát hành
2,400,00
Khối lượng niêm yết
2,400,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file