Tin tức & sự kiện

13/09/2022

AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Châu Thị Yến

26/08/2022

AAM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Châu Thị Yến

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

17/08/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 17/08/2022 như sau:


16/08/2022

AAM: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

16/08/2022

AAM: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

12/08/2022

AAM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng quý 2/2022 so với quý 2/2021

22/07/2022

AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Châu Thị Yến

21/07/2022

AAM: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

21/07/2022

AAM: Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

21/07/2022

AAM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

18/07/2022

AAM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

15/07/2022

AAM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Châu Thị Yến

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

Giữ nguyên diện cảnh báo đối với AAM

CTCP Thủy sản MeKong (HOSE: AAM) bị giữ nguyên diện cảnh báo theo quyết định ngày 15/06 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

17/06/2022

AAM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần VLXD Motilen Cần Thơ

17/06/2022

AAM: Thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo

16/06/2022

AAM: Quyết định về việc giữ nguyên diện cảnh báo

09/06/2022

AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Châu Thị Yến

09/06/2022

AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Vật liệu XD MOTILEN Cần Thơ