Tin tức & sự kiện

15/01/2023

4 tư duy sai lầm khiến một người mãi chẳng thể đổi đời, càng đầu tư càng rơi vào thua lỗ: Chọn nhầm cổ phiếu là nước đi mạo hiểm nhất

Có một câu nói đáng suy ngẫm đặt trong bộ phim nổi tiếng "Bố già": “Có người chỉ mất nửa giây để nhìn thấu bản chất của sự vật, nhưng có người lại mất cả đời cũng không thể nhận ra điều đó. Đó là nhân tố quyết định sức sáng tạo, đổi mới và tiến bộ mỗi ngày, ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai một người có thể thành công hay không. Sau đây là những tư duy sai lầm mà chúng ta cần sớm nhận ra để thay đổi trước khi chúng trở thành rắc rối lớn, cản bước tiến bộ sau này.

02/11/2022

ABC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

02/11/2022

ABC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

11/10/2022

ABC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/09/2022

ABC: Khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch

07/09/2022

ABC: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/09/2022

ABC: Lê Bá Khánh Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 4,999,998 CP

31/08/2022

ABC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

ABC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

ABC: Lê Bá Khánh Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 4,999,998 CP

02/08/2022

ABC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

ABC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

ABC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/08/2022

ABC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

ABC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABC của CTCP Truyền thông VMG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 30/06/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

18/07/2022

ABC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 30/06/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

14/07/2022

ABC: Công ty CP truyền thông VMG thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022_lần 2

06/07/2022

ABC: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 1 bất thành

06/07/2022

Cổ đông lớn thoái sạch vốn khỏi ABC

NTT Docomo Inc báo cáo vừa bán toàn bộ 5 triệu cp của CTCP Truyền thông VMG (UPCoM: ABC), tương ứng 24.52% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.