Tin tức & sự kiện

25/01/2024

BCTC Quý 4/2023 ABR - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 99,88% so với cùng kỳ.

01/11/2023

Gần 80 mã trên HoSE giảm 20-50% trong 1 tháng, NĐT lỗ nặng nếu 'bắt trượt đáy'

26/10/2023

BCTC Quý 3/2023 ABR - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 5,75 tỷ đồng, giảm 32,95% so với cùng kỳ.

17/10/2023

15/09/2023

ABR: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

14/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt như sau:

13/09/2023

ABR: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

06/09/2023

ABR: CBTT họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

31/08/2023

ABR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Phát triển Hưng Thái

31/08/2023

ABR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tsai, Hsiu-Li

28/08/2023

ABR: Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/08/2023

ABR: Thông báo ngày ĐKCC và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/08/2023

ABR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tsai Hsiu Li

09/08/2023

ABR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Phát triển Hưng Thái