Tin tức & sự kiện

12/09/2022

ABR: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán nội bộ BCTC năm 2022

22/07/2022

ABR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

06/07/2022

ABR: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

23/04/2022

ABR: Nhắc nhở nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ

20/04/2022

ABR: Báo cáo thường niên năm 2021

19/04/2022

ABR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/03/2022

ABR: Nghị quyết HĐQT về một số nội dung liên quan đến họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (mã CK: ABR) như sau:

03/03/2022

Giao dịch lần đầu - 20,000,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (mã CK: ABR) như sau:


01/03/2022

ABR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/02/2022

ABR: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

21/02/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

21/02/2022

Giao dịch trở lại HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (mã CK: ABR) như sau:

15/02/2022

ABR: Ngày 22/02/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt

28/01/2022

ABR: Báo cáo tài chính quý 4/ 2021 của công ty mẹ

28/01/2022

ABR: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

27/01/2022

ABR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/01/2022

ABR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/12/2021

ABR: Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục

29/12/2021

ABR: BCTC quý 3 năm 2021