Tin tức & sự kiện

09/01/2023

Quỹ thuộc SGI Capital bán sạch MBB, PLX, HPG, ACG, nâng tiền mặt lên hơn 70%

Trong tháng cuối năm 2022, Ballad Fund – quỹ đầu tư trực thuộc SGI Capital – tỏ ra thận trọng trước nguy cơ suy giảm lợi nhuận trong nửa đầu năm 2023. Vì thế, quỹ đầu tư này đã nâng sở hữu tiền mặt lên hơn 70%.

28/12/2022

ACG: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

27/12/2022

Gỗ An Cường miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT, công bố kết quả ước đạt 2022

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2022 của CTCP Gỗ An Cường (HOSE: ACG) diễn ra ngày 23/12, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung thành viên thay thế.

26/12/2022

ACG: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

23/12/2022

ACG: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

24/11/2022

ACG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

17/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

02/11/2022

ACG: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

01/11/2022

Gỗ An Cường tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường

CTCP Gỗ An Cường (HOSE: ACG) vừa công bố nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/11/2022.

31/10/2022

ACG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

28/10/2022

ACG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để lập DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022

28/10/2022

ACG: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

28/10/2022

Lãi ròng quý 3 của Gỗ An Cường gấp 3 lần cùng kỳ

Trong BCTC hợp nhất quý 3, CTCP Gỗ An Cường (HOSE: ACG) báo doanh thu gấp 2, lãi ròng gấp gần 3 lần cùng kỳ 2021.

26/10/2022

ACG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Lương Thanh Tùng

25/10/2022

ACG: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con

24/10/2022

ACG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

24/10/2022

ACG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

24/10/2022

ACG: BCTC quý 3 năm 2022

17/10/2022

ACG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Lương Thanh Tùng

14/10/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường như sau: