Tin tức & sự kiện

05/09/2022

ACV, DHC và HAH liệu có hấp dẫn?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị với cổ phiếu ACV nhờ hưởng lợi chính từ đà phục hồi ngành hàng không sau đại dịch; khả quan với DHC do hưởng lợi từ đà tăng trưởng của lượng tiêu thụ giấy bao bì của Việt Nam trong dài hạn; khuyến nghị khả quan HAH do có thể duy trì mức lợi nhuận cao nhờ công suất tăng lên.

31/08/2022

ACV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

ACV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

24/08/2022

Doanh nghiệp hàng không hồi phục sau cơn bạo bệnh

Hình ảnh sân bay đông đúc trở lại những ngày gần đây cho thấy ngành hàng không đã hồi phục trở lại sau giai đoạn dịch bệnh, đồng thời vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng hơn trong tương lai.

15/08/2022

ACV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

24/06/2022

ACV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/06/2022

ACV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

ACV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/06/2022

ĐHĐCĐ ACV: Những vướng mắc về chính sách đã được tháo gỡ

Ngày 17/06, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) đã được tổ chức, với nội dung xoay quanh kế hoạch năm 2022 và kế hoạch đầu tư dự án.

01/06/2022

ACV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 17/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận;
+ Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Và các vấn đề khác.

10/05/2022

ACV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

10/05/2022

ACV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

ACV: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

ACV lên kế hoạch lãi trước thuế năm 2022 gấp gần 5 lần

Sau 1 năm bị dịch bệnh kìm hãm, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2022 gần gấp 5 lần so với cùng kỳ.

04/05/2022

ACV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

ACV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

ACV: Báo cáo thường niên 2021

28/02/2022

Tiềm năng nào ở ACV, DPR, VGI?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị khả quan với ACV do kết quả kinh doanh có triển vọng phục hồi sau khi các đường bay dần được mở trở lại; mua DPR do sự phục hồi của mảng cao su cùng triển vọng của mảng khu công nghiệp (KCN); nâng giá mục tiêu VGI do giá cổ phiếu đang bị định giá thấp dù là doanh nghiệp có vị thế hàng đầu trong ngành.

24/02/2022

ACV: Thay đổi nhân sự