Tin tức & sự kiện

03/02/2023

ADG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ FSN ASIA Private Ltd (đính chính TB ngay 20.12.2022)

31/01/2023

ADG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

ADG: CBTT thay đổi nội dung giấy chứng nhận ĐKDN

09/01/2023

Giao dịch bổ sung - 1,491,423 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo  về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Clever Group như sau:


03/01/2023

ADG: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

28/12/2022

ADG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

28/12/2022

ADG: Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên Ủy ban kiểm toán

28/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,491,423 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Clever Group (mã CK: ADG) được thay đổi niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

27/12/2022

ADG: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

22/12/2022

ADG: CBTT giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 20

22/12/2022

Cổ đông ngoại nhận chuyển nhượng 40% vốn của ADG

FSN Asia Private Limited vừa thông báo về giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu của CTCP Clever Group (HOSE: ADG). Cụ thể, quỹ đến từ Singapore này sẽ nhận chuyển nhượng gần 8 triệu cp và thêm gần 600,000 cp ADG được trả cổ tức 2021 từ tổ chức chuyển nhượng.

22/12/2022

ADG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ FSN Asia Private Limited

06/12/2022

ADG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ

25/11/2022

ADG: Đính chính BCKQ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức

24/11/2022

ADG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

24/11/2022

ADG: CBTT kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

17/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:75

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Clever Group (mã CK: ADG) như sau:

09/11/2022

ADG: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

03/11/2022

ADG: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

28/10/2022

ADG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022