Tin tức & sự kiện

19/09/2022

ADG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nguời nội bộ Trần Thị Minh Tinh

12/09/2022

ADG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

08/09/2022

ADG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khánh Trình

07/09/2022

ADG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan

05/09/2022

ADG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khánh Trình

17/08/2022

Giao dịch bổ sung - 88,800 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Clever Group (mã CK: ADG) như sau:

12/08/2022

ADG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Thị Minh Tình

28/07/2022

ADG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khánh Trình

27/06/2022

ADG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

23/06/2022

ADG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khánh Trình

06/06/2022

ADG đặt mục tiêu lãi sau thuế 2022 tăng 46%

CTCP Clever Group (HOSE: ADG) đặt mục tiêu năm 2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 670 tỷ đồng và 54 tỷ đồng, tăng 15% và 46% so với thực hiện 2021. 

06/06/2022

ADG: Thư mời, link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT

25/05/2022

ADG: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/05/2022

ADG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Minh Tình

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Clever Group như sau:

20/05/2022

ADG: Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách tổng hợp người SHCK tại ngày ĐKCC 01/03/2022

12/05/2022

ADG: Đính chính BCTCHN quý 1/2022

11/05/2022

ADG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/04/2022

ADG: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2022

21/04/2022

ADG: Thông báo giải thể công ty liên kết