Tin tức & sự kiện

27/01/2023

ADP: Thay đổi nhân sự

27/01/2023

ADP: Thay đổi nhân sự

27/01/2023

BCTC 4/2022 ADP - Lợi nhuận giảm 18,59% trong năm 2022.

29/12/2022

ADP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

14/11/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 06/12/2022 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.đợt 2 năm 2022

07/11/2022

ADP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/10/2022

ADP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

ADP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

Sơn Á Đông tiếp tục nộp hồ sơ niêm yết HOSE

Ngày 14/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết từ CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP).

10/10/2022

ADP: Tống Trường Thịnh - Ủy viên HĐQT - đã mua 4,300 CP

10/10/2022

ADP: Tống Trường Lộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 4,300 CP

05/09/2022

ADP: Tống Trường Thịnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

05/09/2022

ADP: Tống Trường Lộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

29/08/2022

ADP: Tống Trường Lộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 98,725 CP

29/08/2022

ADP: Tống Trường Thịnh - Ủy viên HĐQT - đã mua 99,200 CP

22/08/2022

ADP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

ADP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

ADP: Nguyễn Thị Lan Hương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 20,000 CP

21/07/2022

ADP: Tống Trường Thịnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 105,000 CP

21/07/2022

ADP: Tống Trường Lộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 105,000 CP