Tin tức & sự kiện

05/09/2022

ADP: Tống Trường Thịnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

05/09/2022

ADP: Tống Trường Lộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

29/08/2022

ADP: Tống Trường Lộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 98,725 CP

29/08/2022

ADP: Tống Trường Thịnh - Ủy viên HĐQT - đã mua 99,200 CP

22/08/2022

ADP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

ADP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

ADP: Nguyễn Thị Lan Hương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 20,000 CP

21/07/2022

ADP: Tống Trường Thịnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 105,000 CP

21/07/2022

ADP: Tống Trường Lộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 105,000 CP

21/07/2022

ADP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

ADP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

ADP: Nguyễn Thị Lan Hương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

23/06/2022

ADP: Ngũ Thị Kim Lệ - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 9,700 CP

20/06/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 06/07/2022 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/06/2022

ADP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/06/2022

ADP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

Sơn Á Đông hoãn việc niêm yết HOSE

CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) vừa xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết đã nộp tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

23/05/2022

ADP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/05/2022

ADP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thụy Thúy Vy

18/05/2022

ADP: Ngũ Thị Kim Lệ - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 65,000 CP