DNSE Detail Stock ADP

HOSE: CTCP Sơn Á Đông

Sản xuất sơn và chất kết dính

logo

ADP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

718 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

91.66 tỷ

Doanh thu

732 tỷ

58.38%

3,978.22

0

0.47

23.12%

34.64%

25.47%

21.09%

0%

-

18.16%

34.50%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Bửu Trí

11.36%

Võ Hồng Hà

11%

Nguyễn Thị Nhung

10.06%

Lê Đình Quang

9.22%

Khác

58.36%

Tin tức & Sự kiện