Tin tức & sự kiện

08/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/11

31/07/2023

AG1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/06/2023

AG1: Công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

23/05/2023

AG1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2023

AG1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AG1 của CTCP 28.1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: 03 Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/05/2023

03/04/2023

AG1: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

AG1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/03/2023

AG1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2)

23/03/2023

AG1: Báo cáo thường niên 2022

06/03/2023

BCTC 2022 AG1 - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 13 tỷ đồng.

06/03/2023

AG1: Báo cáo tài chính năm 2022

06/03/2023

AG1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/02/2023

AG1: Thay đổi nhân sự

17/01/2023

AG1: Bổ nhiệm Ông Tăng Hùng giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty

17/01/2023

AG1: Nghị Quyết hội đồng quản trị

11/01/2023

AG1: Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với Bà Lê Mai Dung

10/01/2023

AG1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/11/2022

AG1: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

AG1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022