Tin tức & sự kiện

26/09/2022

AIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

26/09/2022

AIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/09/2022

AIC: Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

26/09/2022

AIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/09/2022

AIC: Thay đổi địa điểm đặt địa trụ sở Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Phước

22/09/2022

AIC: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

06/09/2022

Gánh nặng chi phí kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Phần lớn hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều gặp bất lợi vì chi phí “leo thang” trong quý 2 khiến lợi nhuận giật lùi đáng kể.

22/08/2022

AIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

Bảo hiểm Hàng không báo lãi quý 2 gấp gần 12 lần cùng kỳ

Tuy lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm giảm sâu nhưng lợi nhuận ròng quý 2/2022 của Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) tăng mạnh, gấp 11.9 lần cùng kỳ, lên hơn 17 tỷ đồng.

21/07/2022

AIC: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

09/07/2022

AIC: Thay đổi nhân sự

04/07/2022

AIC: Thay đổi địa điểm Công ty Bảo hiểm Hàng không Vạn Xuân

14/06/2022

AIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/06/2022

AIC: Thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên

06/06/2022

AIC: Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Hàng không Âu Lạc

18/05/2022

Lợi nhuận ngành bảo hiểm phi nhân thọ phân hóa trong quý 1

Bức tranh kinh doanh chung của ngành bảo hiểm phi nhân thọ trong quý đầu năm 2022 khá tươi sáng nhưng xen lẫn đâu đó là không ít gam màu tối.

13/05/2022

AIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/05/2022

AIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

AIC có lãi quý 1 gấp gần 10 lần cùng kỳ

Với hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 87%, Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) ghi nhận lợi nhuận ròng quý 1/2022 gấp 9.9 lần cùng kỳ, lên hơn 16 tỷ đồng.

06/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AIC của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022, thời gian cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco, 36 số Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2021;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác (nếu có).