Tin tức & sự kiện

06/02/2023

ALT: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

01/02/2023

ALT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

ALT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/01/2023

ALT: Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

11/01/2023

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

23/12/2022

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

13/12/2022

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

05/12/2022

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

02/12/2022

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

01/12/2022

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

01/11/2022

ALT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

ALT: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

28/10/2022

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

26/09/2022

ALT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/09/2022

Văn Hóa Tân Bình (ALTA) chế tạo ROBOT thành công đang giao dịch với P/B 0.56 lần

CTCP Văn hóa Tân Bình (ALTA), mã cổ phiếu là ALT, được nhà nước thành lập năm 1989, cổ phần hóa năm 1998, niêm yết tại HNX năm 2009. Số lượng cổ phiếu ALT đang lưu hành là 5,736,709 cổ phần; sở hữu nhà nước: 760,211 cổ phần (13.25%), cổ đông nội bộ: 1,287,576 cổ phần (22.44%), còn lại 3,688,922 cổ phần (64.31%) là của cổ đông bên ngoài.

20/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ALT của CTCP Văn hóa Tân Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán- CTCP Văn hóa Tân Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/08/2022

ALT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

ALT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

ALT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/08/2022

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh