Tin tức & sự kiện

26/09/2022

ALT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/09/2022

Văn Hóa Tân Bình (ALTA) chế tạo ROBOT thành công đang giao dịch với P/B 0.56 lần

CTCP Văn hóa Tân Bình (ALTA), mã cổ phiếu là ALT, được nhà nước thành lập năm 1989, cổ phần hóa năm 1998, niêm yết tại HNX năm 2009. Số lượng cổ phiếu ALT đang lưu hành là 5,736,709 cổ phần; sở hữu nhà nước: 760,211 cổ phần (13.25%), cổ đông nội bộ: 1,287,576 cổ phần (22.44%), còn lại 3,688,922 cổ phần (64.31%) là của cổ đông bên ngoài.

20/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ALT của CTCP Văn hóa Tân Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán- CTCP Văn hóa Tân Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/08/2022

ALT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

ALT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

ALT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/08/2022

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

25/08/2022

ALT: Nghị quyết của HĐQT về việc chấp nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Mạnh

19/08/2022

ALT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

17/08/2022

ALT: Thay đổi nhân sự

09/08/2022

ALT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

09/08/2022

ALT: Đơn từ nhiệm của thành viên hội đồng quản trị

27/07/2022

ALT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

ALT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

07/07/2022

ALT: Bổ nhiệm Ông La Thế Nhân giữ chức danh Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Văn Danh đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS

27/06/2022

ALT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/06/2022

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

16/06/2022

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

03/06/2022

ALT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/06/2022

ALT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông