DNSE Detail Stock ALT

HNX: CTCP Văn hóa Tân Bình

Sản phẩm từ nhựa

logo

ALT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

88.92 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.50 tỷ

Doanh thu

324 tỷ

0.63%

261.46

0

0.02

-648.13%

0.68%

0.46%

11.23%

20.99%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Địa ốc A.C.B

18.32%

Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN - TNHH MTV

13.25%

Hoàng Văn Điều

10.09%

Lại Thị Hồng Điệp

6.2%

Khác

52.14%

Tin tức & Sự kiện