Tin tức & sự kiện

21/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã CK: AMD) vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/09/2022 như sau:

19/09/2022

Cổ phiếu vào diện cảnh báo, AMD nói gì?

Sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) quyết định chuyển cổ phiếu AMD vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/09/2022, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HOSE: AMD) đã có văn bản giải trình về vấn đề này cũng như đưa ra biện pháp khắc phục.

16/09/2022

AMD: Giải trình nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

16/09/2022

AMD: Thông báo về việc nhận được các Quyết định của cơ quan thuế

15/09/2022

Thêm 3 cổ phiếu họ FLC bị đưa vào diện cảnh báo

Do vi phạm quy định công bố thông tin, AMD, ART và KLF là ba cổ phiếu tiếp theo của “họ FLC” tiếp tục bị xử lý.

15/09/2022

AMD: Thông báo về việc xử lí vi phạm đối với cổ phiếu

15/09/2022

AMD: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

30/08/2022

AMD: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Khai thác Khoáng sản Lam Sơn

15/08/2022

AMD: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

AMD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

AMD lần đầu báo lỗ từ khi niêm yết, trích lập dự phòng đối với Bamboo Airways

Trong quý 2/2022, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HOSE: AMD) lỗ ròng gần 24 tỷ đồng, đánh dấu quý báo lỗ đầu tiên kể từ khi niêm yết.

23/06/2022

AMD: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

17/06/2022

AMD: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

17/06/2022

AMD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

17/06/2022

AMD: Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

07/06/2022

Lộ diện 6 mã chứng khoán bị ông Trịnh Văn Quyết thao túng

Từ 01/09/2016 đến 10/01/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái lập nhiều tài khoản để giao dịch thao túng giá với 6 mã chứng khoán: FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB. 

20/05/2022

AMD: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3

20/05/2022

AMD: Nghị quyết HĐQT về việc mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3

19/05/2022

AMD: Thông qua kết quả họp ĐHĐCĐTN năm 2022 lần 2

05/05/2022

AMD: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2021