Sông Đà 2, Chứng khoán KIS Việt Nam và KLF nhận án phạt từ UBCKNN

KLF bị phạt hơn 240 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mã chứng khoán: KLF) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 242,5 triệu đồng do liên quan tới một số vi phạm.

Theo đó, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu bao gồm: báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và 2023; báo cáo thường niên 2022.

Đồng thời, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tài chính quý II/2023.

Ngoài ra, cũng phạt 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, năm 2021 công ty có phát sinh giao dịch với các bên liên quan là Công ty TNHH Hải Châu, Công ty cổ phần Nông dược HAI, Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone, Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Tuy nhiên, tại mục VII.2 - giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, công ty nêu “không có phát sinh giao dịch”.

Sông Đà 2 bị phạt 77,5 triệu đồng

Vừa qua, Công ty cổ phần Sông Đà 2 cũng bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt số tiền 77,5 triệu đồng do những vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty cổ phần Sông Đà 2 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN tài liệu: giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 (hợp nhất).

Ngoài ra, Công ty cổ phần Sông Đà 2 đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: miễn nhiệm Phó TGĐ Trần Văn Trường; Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng bà Phạm Thị Dinh ; Bổ nhiệm phụ trách Phòng tài chính kế toán ông Lê Mạnh Đoàn; giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022; miễn nhiệm Phó TGĐ (ông Đào Đức Phong) và Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (ngày họp 28/2/2022).

Xử phạt Chứng khoán KIS Việt Nam

Ngày 10/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (quận 1, TP HCM) với số tiền 137,5 triệu đồng vào ngày 9/11 do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

UBCKNN cho biết kiểm tra chọn mẫu trong giai đoạn từ ngày 13/8/2021 đến ngày 8/4/2022 cho thấy tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

Xem thêm: Dược phẩm Imexpham bị Cục thuế Đồng Tháp xử phạt gần 1,4 tỷ đồng

Xem thêm tại vietnamfinance.vn